ยินดีต้อนรับสู่ Blog ของ นาย นัทธพงศ์ พวงทิพย์ ค.บ.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษาหมู่ 2

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556วัสดีครับ ผม นายนัทธพงศ์ พวงทิพย์ ผมสร้างบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการศึกษาทางด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อจะได้เป็นความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาชม สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมบล็อกของผม ขอบคุณครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น